Tinglysningsgebyr – Alt du må vite

Tinglysningsgebyr

Å kjøpe eller selge eiendom kan være en kompleks prosess, med mange ulike avgifter og gebyrer å holde styr på. Ett viktig gebyr å vite om er tinglysningsgebyret.

I denne artikkelen vil vi forklare hva tinglysningsgebyr er, og hvordan det påvirker overdragelsen av eiendom.

Nøkkelpunkter

 • Tinglysingsgebyr er en statlig avgift for offentlig registrering av eiendomsoverføringer og pantsetting.
 • Gebyret varierer avhengig av om innsendingen er elektronisk eller papirbasert.
 • Tinglysingsgebyret påvirker kostnaden ved eiendomsoverdragelser, og kjøpere er ansvarlig for betaling.
 • Statens Kartverk kontrollerer tinglysingsgebyret og sørger for rettferdig behandling av alle saker knyttet til tinglysing.

Hva er tinglysingsgebyr?

Tinglysingsgebyr er en kostnad som blir krevd av staten for å offentlig registrere rettigheter i fast eiendom eller løsøre. Dette inkluderer handlinger som overføring av eiendom og opprettelse av pant i eiendommer.

Gebyret varierer avhengig av om innsendingen er elektronisk eller papirbasert. For en ordinær tinglysing er gebyret 585 kr, mens for elektronisk innsending er det 540 kr.

Gebyret sikrer at transaksjonen blir offisielt notert i det offentlige registeret, noe som gir juridisk beskyttelse til partene involvert. Det fungerer som en sikkerhet for långivere, kjøpere og andre interessenter ved å bekrefte eiendomsrettighetene.

Tinglysingsgebyret bidrar også til å finansiere de administrative kostnadene knyttet til tinglysingssystemet som drives av Statens Kartverk.

Hvordan tinglysingsgebyr påvirker eiendomsoverdragelser

Tinglysingsgebyret er en viktig faktor i kostnaden ved eiendomsoverdragelser. Det er avgifter staten pålegger for å bekrefte at en eiendomsoverføring har skjedd. Som kjøper, vil du være ansvarlig for betaling av disse gebyrene.

Gebyret kan variere avhengig av om innsendingen er elektronisk eller papirbasert. Hvis du velger å sende inn tinglysning på papir, er gebyret 585 kr, mens ved elektronisk innsending er gebyret 540 kr.

Disse kostnadene legges til totalprisen for eiendommen og kan derfor påvirke beslutningen din om å kjøpe et bestemt hus eller leilighet.

Ulike kostnader knyttet til tinglysingsgebyr

Å forstå de ulike kostnadene knyttet til tinglysingsgebyr, inkludert kostnader ved å bytte bank og dokumentavgift, er avgjørende når du håndterer eiendomsoverdragelser. Dykk dypere ned i dette emnet for å oppnå en bedre forståelse av de potensielle utgiftene du kan møte.

Ved å bytte bank

Det er viktig å være oppmerksom på at tinglysingsgebyret ved å bytte bank kan være rundt 200 kr. Dette gebyret er det samme uansett hvilken bank man velger å bytte til. Det betyr at kostnaden forbundet med overføring av boliglån fra en bank til en annen inkluderer dette tinglysingsgebyret.

Det blir fakturert av Statens Kartverk etter elektronisk innsending av låneopplysningene til tinglysing. Tross for at utgiften virker liten, er det verdt å ta hensyn til det i den totale vurderingen av kostnadene ved bytte av bank.

Dokumentavgift

Dokumentavgiften er en betydelig kostnad i forbindelse med boligkjøp. Denne avgiften er vanligvis på 2,5% av eiendommens markedsverdi. For eksempel, hvis markedsverdien av eiendommen du kjøper er 3 millioner kroner, vil dokumentavgiften være på 75.000 kroner.

Statens Kartverk har en fullstendig prisliste for tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette er viktig å ha i bakhodet når du planlegger din økonomi for kjøp av eiendom.

Hvordan Statens kartverk kontrollerer tinglysingsgebyr

Statens kartverk spiller en sentral rolle i kontrollen av tinglysingsgebyr. Her er noen måter de gjør dette på:

 1. De fastsetter prislisten for tinglysingsgebyr og dokumentavgift.
 2. Sakene knyttet til tinglysing blir behandlet av registerførere hos Statens kartverk.
 3. Disse registerførerne må være utdannet jurister med embetseksamen eller tilsvarende.
 4. Kartverket sørger også for offentlig registrering av rettigheter i fast eiendom og løsøre.
 5. Ved elektronisk innsending av dokumenter for tinglysing, vil gebyret automatisk beregnes og fakturaen sendes ut.
 6. I situasjoner som involverer boliglån, sjekker Kartverket om etableringsgebyret inkluderer tinglysingsgebyret.
 7. Hvis du bytter bank, kontrollerer Statens kartverk at det nye banken overtar boliglånet først etter å ha mottatt en betalt faktura for tinglysingsgebyret.
 8. Klager på vedtak om tinglysing blir vurdert og avgjort av Kartverket i henhold til Tinglysingsloven.
 9. For arve – og gavedisposisjoner, ektepakter, kjøpekontrakter, pantobligasjoner og skjøter, verifiserer Statens kartverk at alle nødvendige gebyrer er betalt før de endrer grunnbokshjemmelen.

Ofte stilte spørsmål om tinglysingsgebyr

Det er mange spørsmål som ofte dukker opp når det kommer til tinglysingsgebyr. Her er noen av de mest vanlige:

SpørsmålSvar
Hva er tinglysingsgebyr?Det er en avgift som kreves av det offentlige for tinglysingstjenesten.
Hvordan påvirker tinglysingsgebyr eiendomsoverdragelser?Tinglysing er en juridisk beskyttelse for eiendomsoverføringer og avtaler knyttet til eiendom.
Er det arbeid knyttet til løsøre som også kan tinglyses?Ja, tinglysing kan også omfatte rettigheter knyttet til løsøre.
Vil avgiften variere avhengig av om innsendingen er elektronisk eller på papir?Ja, avgiften kan variere. Det koster 585 kr for ordinær tinglysing og 540 kr for elektronisk innsending.
Er det noen kostnad for å slette dokumenter, frafalle pant eller slå sammen eiendommer?Nei, det er ingen kostnader for slike tjenester.
Hva er tinglysingsgebyret for refinansiering og borettslagsandel?For refinansiering er gebyret 200 kr, og for borettslagsandel er det 480 kr.

Avslutning

Tinglysingsgebyr har en vesentlig rolle i eiendomsoverdragelser. Det gir juridisk beskyttelse ved å sikre at avtaler om fast eiendom er offentlig registrert. Det er også viktig å merke seg at tinglysing kan omfatte rettigheter knyttet til løsøre, og gebyrer kan variere avhengig av om innsendingen er elektronisk eller papirbasert.

Selv om disse gebyrene kan virke kostbare på kort sikt, kan de faktisk spare deg for potensielle juridiske problemer i fremtiden. Hvis du ikke tinglyser en eiendomsoverføring, kan du risikere å miste rettighetene dine til eiendommen.

I tillegg, hvis du bruker penger på refinansiering, husk at det er mulig å få skattefradrag for disse utgiftene.

For å håndtere dette viktige emnet korrekt, må du ta hensyn til reglene for tinglysing og de tilknyttede kostnadene. Å ha en klar forståelse av tinglysingsgebyr vil bidra til en jevnere og mer sikker eiendomsoverføringsprosess.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *