Tilleggssikkerhet – En guide til ekstra sikkerhet ved pantelån

Tilleggssikkerhet

Lurer du på hva tilleggssikkerhet innebærer når det kommer til pantelån? Det er et begrep som ofte kommer opp i forbindelse med lånesøknader, spesielt når ønsket lånebeløp er høyere enn det banken vurderer som trygt.

I denne guiden vil vi ta deg gjennom alt du trenger å vite – fra hva tilleggssikkerhet virkelig er, til hvordan det kan spille en nøkkelrolle i din lånesøknad. Vi lover å gjøre reisen så enkel og forståelig som mulig.

Nøkkelpunkter

 • Tilleggssikkerhet er en ekstra sikkerhet du kan gi når du søker om lån.
 • Denne ekstra sikkerheten kan hjelpe deg å få godkjent et lån eller få lavere rente.
 • En kausjonist eller medlåntaker kan være en form for tilleggssikkerhet.
 • Det er viktig å forstå risikoene og ansvaret knyttet til tilleggssikkerhet.

Hva er tilleggssikkerhet?

Tilleggssikkerhet er en ekstra sikkerhetsforanstaltning som låntakere kan tilby en utlåner for å få et lån godkjent. Dette kan være spesielt relevant dersom låntakeren ikke oppfyller de grunnleggende kravene for belåningsgraden eller mangler tilstrekkelig egenkapital.

Det er i grunnen en ekstra beskyttelse som reduserer risikoen for långiveren.

Denne formen for sikkerhet brukes når det er behov for ekstra sikkerhet for å få lån, utover pantsettelse av bolig, hytte eller bil. Tilleggssikkerhet kan gjøre deg til en sikrere låntaker og bidra til å senke renten på boliglånet ditt.

Belåningsgraden påvirker nemlig renten på boliglånet, og boliglånsforskriften stiller krav til denne graden. Med andre ord, å ha tilleggssikkerhet kan være en god løsning dersom du mangler egenkapital for å få innvilget det lånebeløpet du trenger.

Hvorfor er det viktig med tilleggssikkerhet?

Tilleggssikkerhet spiller en nøkkelrolle i låneprosessen, spesielt når man søker om større lån som boliglån. Den sikrer at långiveren har en ekstra sikkerhetsmargin hvis hovedsikkerheten, ofte boligen, ikke dekker hele lånebeløpet.

Dette er spesielt relevant hvis boligens verdi faller. I tillegg kan tilleggssikkerhet være en vei inn på boligmarkedet for de som ikke har nok egenkapital. Det kan også være nødvendig for å kunne investere i en utleiebolig.

En annen fordel er at det potensielt kan senke renten på boliglånet ditt, da det reduserer risikoen for banken. Dette er viktig å ha i bakhodet gitt den høye belåningsgraden i Norge, hvor Boliglånsforskriften stiller krav om at belåningsgraden ikke skal være høyere enn 85% av boligverdien.

Forskjellige typer tilleggssikkerhet

Det er mange typer tilleggssikkerhet du kan vurdere, inkludert pant i annen fast eiendom og nedbetaling av eksisterende boliglån. Fortsett å lese for en dypere forståelse av disse alternativene.

Pant i annen fast eiendom

Å pantsette annen fast eiendom er en vanlig praksis ved lån med tilleggssikkerhet. Dette kan være en fritidseiendom, næringseiendom eller et annet fast eiendom du eier. Ved å tilby en slik ekstra sikkerhet gir det långiveren en større trygghet for at de vil få tilbakebetalt lånet sitt.

Dette reduserer risikoen for långiver, og kan bidra til lavere rente på lånet. Pant i annen fast eiendom gir derfor flere fordeler når du søker om boliglån, og kan være et avgjørende element i vurderingen av søknaden din.

Nedbetaling og økning i boligens verdi

Nedbetaling av boliglånet kan være en effektiv metode for å øke boligens egenkapital. Hver betaling reduserer mengden gjeld, som dermed øker egenkapitalen. På den andre siden kan boligens verdi også øke over tid.

Dette skyldes endringer i markedet eller som et resultat av boligoppgraderinger og renoveringer. Oppussing av kjøkkenet, badoppdateringer eller tilføyelse av ekstra soverom kan alle bidra til å øke boligverdien.

En kombinasjon av regelmessige lånebetalinger og forbedringer i hjemmet kan ha stor innvirkning på boliglånet og verdien av eiendommen over tid.

Boliglånsforskriften og tilleggssikkerhet

Boliglånsforskriften, innført av Finansdepartementet i desember 2020, styrer praksisen for utlån og setter viktige krav til finansinstitusjonene. Den legger stor vekt på solid kredittvurdering, håndtering av låntakers inntekter, gjeldsgrad og eiendomsverdi, spesielt når eiendom er stilt som sikkerhet.

Dette betyr at finansinstitusjonene må dokumentere at lånegodkjennelsen deres er basert på en grundig evaluering av disse parameterne.

Tilleggssikkerhet spiller en kritisk rolle i denne prosessen. Det gir ekstra garanti og støtte til lånet, særlig når boligen brukes som sikkerhet. Dette kan inkludere pant i annen fast eiendom eller bruk av en kausjonist.

Arbeidet med å vurdere og godkjenne tilleggssikkerhet faller inn under de kravene som er satt i Boliglånsforskriften. Det gir et ekstra lag av beskyttelse for både låntaker og utlåner mot potensielle økonomiske risikoer.

Alternativer til tilleggssikkerhet

Familiemedlemmer kan ofte hjelpe ved å bidra med tilleggssikkerhet når det kan være utfordrende å komme inn på boligmarkedet. Dette kan skje i form av at de stiller som kausjonist, eller at det legges pant i fast eiendom de eier.

Et alternativ kan også være å bruke egen primærbolig som sikkerhet, spesielt når man investerer i utleieboliger.

Det er viktig å huske på at bankene stiller en rekke krav når man søker om lån. Betjeningsevne og egenkapital er to av faktorene bankene vurderer. Tilleggssikkerhet er ikke alltid et krav for lån, men kan være en måte å styrke lånesøknaden på.

Hvert alternativ kommer med sin egen risiko og ansvar det er avgjørende å være bevisst på dette.

Hvordan søke lån med tilleggssikkerhet?

Å søke lån med tilleggssikkerhet kan være litt annerledes enn tradisjonell lånesøknad. Følg disse trinnene for å navigere prosessen:

 1. Identifiser dine mulige kilder til tilleggssikkerhet, som kan inkludere en potensiell kausjonist, ekstra eiendom eller annen form for garanti.
 2. Diskuter med den potensielle kausjonisten eller andre sikkerhetskilder om deres vilje og evne til å stille som sikkerhet.
 3. Forsk på ulike långivere og deres krav til tilleggssikkerhet.
 4. Fullfør låneskjemaet fra din valgte utlåner med all relevant informasjon om deg, dine økonomiske forhold og den foreslåtte tilleggssikkerheten.
 5. Vent på godkjenningen eller avslaget av lånet basert på vilkårene beskrevet i låneavtalen.
 6. Ved godkjenning forsikre seg om at både hovedlåntaker og kausjonist er klar over deres ansvar og plikter før de signerer noe dokument.
 7. Gjennomgå alle juridiske dokumenter nøye før du signerer for å sikre at du forstår alle betingelser knyttet til bruk av tilleggssikkerhet for lånet.

Hva er en kausjonist og en medlåntaker?

En kausjonist og en medlåntaker er to forskjellige roller som kan tas i situasjonen med lån for å sikre tilbakebetaling, hver med sine egne ansvarsområder. Fortsett å lese for å lære mer!

Kausjonist og deres ansvar

En kausjonist påtar seg en betydningsfull rolle i låneprosessen. Denne rollen innebærer flere ansvarsområder, hvilke er avgjørende for både låntakeren og långiveren:

 1. En kausjonist sikrer tilbakebetaling av et lån dersom hovedlåntakeren ikke kan betale.
 2. Kausjonisten har et juridisk bindende ansvar for å dekke lånet hvis hovedlåntakeren misligholder avtalen.
 3. Vanligvis er en kausjonist et familiemedlem eller en nær person med økonomiske ressurser og tillit til å gi nødvendig sikkerhet.
 4. Det kreves at en kausjonist vurderer sin egen økonomiske situasjon grundig før han eller hun påtar seg rollen.
 5. Ansvarsbegrensning er mulig for en kausjonist ved å sette maksimalgrense for garantien eller bli løst fra ansvaret når deler av lånet er tilbakebetalt.
 6. Risikoforståelse og – akseptering er viktig da det å være kausjonist innebærer potensiell risiko.
 7. Før man går inn i rollen som kausjonist, bør man nøye gå gjennom alle relevante dokumenter og vilkår.

Medlåntaker og deres ansvar

Det er viktig å forstå ansvaret som følger med rollen som medlåntaker, ettersom dette ofte innebærer en betydelig finansiell forpliktelse. Her er noen av de nøkkelpunktene du bør være oppmerksom på:

 1. Medlåntakere må være forberedt på å dele gjeldsansvaret.
 2. De har solidarisk ansvar for lånet, noe som betyr at de kan bli bedt om å dekke hele lånebeløpet hvis hovedlåntakeren ikke klarer å betale.
 3. Dette kan ha store økonomiske konsekvenser, og det kan også påvirke deres egen kredittscore.
 4. Hvis lånet misligholdes, vil banken kunne kreve tilbakebetaling fra medlåntakeren, ut over beløpet den opprinnelige låntageren hadde påtatt seg.
 5. Medlåntakere bør derfor vurdere sin egen økonomiske situasjon nøye før de går inn i en slik avtale.
 6. De bør også ha en klar kommunikasjon med hovedlåntakeren om betalingsplaner og økonomisk stabilitet.
 7. Å være en medlåntaker kan bidra til å øke sjansen for godkjennelse når søknaden mangler finansiell styrke eller nødvendig egenkapital.
 8. På tross av risikoene, kan det likevel være en verdifull hjelp spesielt for førstegangskjøpere eller unge voksne som prøver å komme seg inn på boligmarkedet.

Eksempler på tilleggssikkerhet for boliglån

Først og fremst er sikkerhet i annen fast eiendom som foreldrenes hjem, et vanlig eksempel på tilleggssikkerhet for boliglån. I dette tilfellet gir pantet i den andre eiendommen ekstra sikkerhet til långiveren for å redusere risiko ved eventuell misligholdelse fra hovedlåntakers side.

Kausjon er et annet eksempel, hvor en tredjepart, ofte en nær familie, blir innblandet. Kausjonisten tar på seg ansvaret for å betale lånet dersom hovedlåntakeren ikke er i stand til det, noe som gir ytterligere sikkerhet for långiveren og mulighet for hovedlåntakeren til å oppnå boligdrømmen.

Hvordan finne beste boliglån – med eller uten ekstra sikkerhet

Å finne det beste boliglånet kan være en kompleks prosess, men man kan forenkle det ved å følge noen retningslinjer:

 1. Begynn med å sjekke din egen økonomiske situasjon. Du må vite hva du har råd til å betale hver måned.
 2. Bruk en boliglånkalkulator til å beregne lånets totale kostnad inkludert renter og gebyrer.
 3. Sammenligne effektive renter hos forskjellige banker og långivere.
 4. Undersøke vilkår for forskjellige lån, inkludert nedbetalingstid og eventuelle straffer for tidlig betaling.
 5. Ta i betraktning om du trenger ekstra sikkerhet, som en kausjonist eller pant i annen fast eiendom.
 6. Vurder dine fremtidige behov slik som oppussing, boligbytte eller kjøp av fritidsbolig.
 7. Les om bankens krav for belåningsgrad og betjeningsevne.
 8. Sørg for å ha nok egenkapital før du søker om pantelån hos en bank.
 9. Hvis du er ung eller første gang boligkjøper, sjekk om banken tilbyr spesielle lånprodukter som BSU-konto eller boliglån for unge.
 10. Se på alternativer til tradisjonelle lån, som refinansiering av eksisterende gjeld eller bruk av sparemidler.

Ofte stilte spørsmål om tilleggssikkerhet

Det er mange spørsmål man kan ha om tilleggssikkerhet. Her er noen av de mest vanlige spørsmålene.

SpørsmålSvar
Hva er tilleggssikkerhet?Tilleggssikkerhet er ekstra sikkerhet for et pantelån. Det kan for eksempel være en annen fast eiendom eller en garantist for lånet gjennom kausjon.
Hvorfor trenger jeg tilleggssikkerhet?Du kan trenge tilleggssikkerhet hvis du har problemer med å få lån på grunn av lav inntekt, høy gjeld eller ikke kan stille med nok egenkapital. Tilleggssikkerhet kan gjøre det mulig for deg å få lån.
Hva er fordelen med å ha tilleggssikkerhet?Tilleggssikkerhet kan bidra til å sikre lånet ditt, noe som kan få banken til å ta lavere renter. Det kan også gjøre deg mer sikker hvis du får økonomiske problemer i fremtiden.
Hvem kan hjelpe meg med tilleggssikkerhet?Hvis du har slektninger eller nær familie som har sikkerhet i form av fast eiendom eller høy inntekt, kan de hjelpe deg med tilleggssikkerhet. Det er også mulig å få en kausjonist, som tar på seg en økonomisk risiko hvis du ikke kan betale tilbake lånet.
Hva skjer hvis jeg ikke kan betale tilbake lånet?Hvis du ikke kan betale tilbake lånet, vil banken bruke tilleggssikkerheten til å dekke tapet. Hvis tilleggssikkerheten er en garantist, vil denne personen bli ansvarlig for lånet. Hvis tilleggssikkerheten er en fast eiendom, kan banken ta eiendommen til tvangssalg.

Konklusjon

Tilleggssikkerhet gir deg muligheter når du søker om boliglån, men husk at det også medfører ansvar og risiko. Det er derfor viktig å undersøke alle alternativer før du bestemmer deg for denne løsningen.

Til slutt, husk at god planlegging og kyndig rådgivning er nøkkelen til et trygt og økonomisk fordelaktig boliglån.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *