Hva betyr det å være en kausjonist?

Kausjonist

Å være kausjonist innebærer å stille som økonomisk sikkerhet for andres lån, ofte boliglån for barn. Kausjonsforpliktelser går ut på å garantere for tilbakebetalingen av lånet.

Realkausjon er den vanligste formen for kausjon hvor du stiller noe konkret av betydelig verdi, som en bolig eller hytte, som sikkerhet for lånet. Det lønner seg å være nøye klar over konsekvensene dette kan ha for egen økonomi før man bestemmer seg for å bli en kausjonist.

Ulike faktorer kan påvirke risikoen forbundet med dette ansvaret, inkludert boligprisfall, lånebehov og mulige betalingsproblemer hos låntaker.

Hva er en kausjonist?

En kausjonist er en person eller en instans som tar på seg et økonomisk ansvar for en annens lån. Dette skjer hvis hovedlånetakeren ikke klarer å betale tilbake det lånte beløpet.

Kausjonisten gir da sikkerhet i form av penger, eiendom eller andre verdier som de eier. Denne sikkerheten fungerer som en garanti for banken om at lånet vil bli betalt tilbake.

Det er viktig å være klar over at det er forskjellige alternativer for en kausjonist. Kausjonisten kan velge å være en vanlig kausjonist, realkausjonist eller ta opp et privat lån for å hjelpe med nødvendig egenkapital.

Hvis kausjonisten ender opp med å bli ansvarlig for lånet, vil de bli holdt personlig og økonomisk ansvarlig for den delen av lånet de har garantert for.

Hvordan fungere det å være kausjonist?

Å være en kausjonist innebærer at du går inn for å sikre lånet dersom hovedlåntakeren misligholder. Kausjonens varighet er ofte bundet til lånets varighet, og som kausjonist kan du stå økonomisk ansvarlig frem til lånet er fullt nedbetalt.

Det er viktig å merke seg at det å være en kausjonist kan ha store konsekvenser for din egen økonomi, da du i verste fall kan risikere å miste egen bolig dersom låntakeren får betalingsproblemer.

Ansvar som kausjonist

Å være en kausjonist innebærer et stort ansvar. Kausjonisten påtar seg juridisk ansvar for lånet, noe som betyr at hvis låntaker misligholder lånet, blir kausjonisten ansvarlig for å betale tilbake gjelden.

Hvis betalingsproblemer oppstår, vil banken kreve at kausjonisten betaler det utestående beløpet.

En viktig oppgave for kausjonisten er å holde seg oppdatert om låntakerens økonomiske situasjon. Dette inkluderer å overvåke lånet og sikre at betalingene skjer som avtalt. Om nødvendig kan banken også kreve pant i boligen som sikkerhet for lånet, noe som kan ha store konsekvenser for kausjonistens egen økonomi.

Kausjonistens juridiske ansvar kan vare i mange år, og både realkausjonistens og barnets økonomi kan endre seg i løpet av denne perioden. Derfor bør man nøye vurdere risikoen før man påtar seg rollen som kausjonist.

Rettigheter som kausjonist

Som kausjonist innebærer det en betydelig økonomisk risiko, men det kommer også med visse rettigheter. Det er en juridisk forpliktelse, og du har rett til å være klar over konsekvensene av din posisjon.

Du har rett til å vite om låntakerens situasjon endrer seg, for eksempel hvis de misligholder lånet. Hvis du stiller som kausjonist, har du også rett til å få opplysninger om låntakerens økonomiske status.

Det er også mulig å trekke seg som kausjonist under visse betingelser. Videre, i tilfelle av låntakerens død eller uførhet, vil forsikringen hjelpe til med å dekke kausjonistens ansvar.

Hvem kan være kausjonist?

For å kunne stille som kausjonist, må du være økonomisk stabil og ha en solid kredittverdighet. Dine eiendeler, som bolig eller annen fast eiendom, kan ofte brukes som sikkerhet.

Det er også viktig å være klar over at det å være kausjonist innebærer et juridisk ansvar. Du bør derfor vurdere din egen økonomiske situasjon nøye før du påtar deg denne rollen.

Krav til kausjonist

Å være en kausjonist innebærer et stort ansvar, derfor er det visse krav som må oppfylles.

 1. Kausjonisten må være myndig, noe som betyr at personen skal være 18 år eller eldre.
 2. Økonomisk stabilitet er nødvendig for en kausjonist. Personen må bevise at de har tilstrekkelig økonomisk evne til å dekke lånet om låntaker ikke klarer å betale tilbake.
 3. Tillit fra banken er avgjørende når man blir kausjonist. Banken vurderer individets økonomiske status og tidligere finansielle historie før de gir godkjennelse.
 4. En kausjonist har krav på fullstendig informasjon om risikoen ved å stå som garantist for et lån. Dette inkluderer mulige konsekvenser for egen økonomi om låntaker misligholder lånet.
 5. Kausjonisten kan velge om han eller hun ønsker å bli informert dersom lånet ikke tas eller betales tilbake i tide.
 6. Ved mislighold av lånet, har kausjonisten rett til skriftlig informasjon fra banken.
 7. Hvis det skjer endringer i låneavtalen, krever dette en ny avtale signert av alle parter involvert, inkludert kausjonisten.

Forskjellen mellom medlåntaker og kausjonist

Forskjellen mellom en medlåntaker og en kausjonist ligger i deres respektive roller, ansvar og involvering i lånet. Nedenfor er en tabell som viser forskjellene mellom dem.

RollerMedlåntakerKausjonist
Ansvaret for lånetMedlåntakeren deler ansvaret for lånet med hovedlåntakeren.Kausjonisten kun er ansvarlig for å betale tilbake lånet hvis hovedlåntakeren ikke kan.
Involvering i lånetMedlåntakeren har en aktiv rolle i lånet og blir vurdert basert på både sin egen og hovedlåntakerens økonomiske situasjon.Kausjonisten har en passiv rolle i lånet og blir kun involvert hvis hovedlåntakeren ikke kan betale tilbake lånet.
Juridisk binding til låneavtalenMedlåntakeren er juridisk bundet til låneavtalen og kan bli saksøkt av banken hvis lånet ikke blir betalt.Kausjonisten stiller sikkerhet for lånet, for eksempel ved å pantsatte sin egen eiendom.
Krav til tilbakebetalingHvis medlåntakeren ikke kan betale tilbake lånet, vil banken kreve tilbakebetaling fra både medlåntakeren og hovedlåntakeren.Kausjonisten blir krevd for betaling kun hvis hovedlåntakeren ikke kan betale tilbake lånet.
Innvirkning på lånevilkårene og rentenMedlåntakeren har større innvirkning på lånevilkårene og renten, da de deler risikoen med hovedlåntakeren.Kausjonisten har ingen direkte innvirkning på lånevilkårene og renten, da de ikke deler risikoen med hovedlåntakeren.

Tips før du vurderer å bli en kausjonist

Det er viktig å tenke nøye gjennom konsekvensene før du stiller opp som kausjonist. Her er noen tips å ta med i vurderingen:

 • Vær klar over at du som kausjonist tar på deg et økonomisk ansvar for lånet.
 • Forstå at realkausjon er vanlig, og det betyr at banken krever pant i din bolig som sikkerhet for lånet.
 • Husk at du er ansvarlig for den delen av lånet du har garantert for, som oftest den delen som overstiger 85 % av kjøpesummen.
 • Tenk gjennom om du kan håndtere risikoen dersom låntaker misligholder lånet.
 • Acksepter at situasjoner kan endre seg – både din egen økonomi og låntakerens kan bli vanskeligere enn antatt.
 • Tenk på virkningen for din egen økonomi hvis du selv ønsker å ta opp lån i fremtiden – rollen din som kausjonist vil telle med i bankens vurdering av din betalingsevne.
 • Vurder varigheten på kausjonsansvaret, nedbetalingstiden for topplånet er vanligvis 4 – 6 år.
 • Snakk med en rådgiver før du bestemmer deg, de kan hjelpe deg å vurdere følgene og alternativene.

Alternativer til å være kausjonist

Det finnes mange alternativer til å være en kausjonist som kan hjelpe låntakeren uten at du må ta på deg et stort økonomisk ansvar. Her er noen av dem:

 1. Gi en pengegave eller forskudd på arv: Dette kan bidra til nødvendig egenkapital og redusere lånebehovet.
 2. Ta opp et privat lån: Du kan ta opp et lån i banken for å hjelpe med nødvendig egenkapital.
 3. Låne mot din egen eiendom: Dette gir en mulighet til å bruke pengene som egenkapital for låntakeren.
 4. Arveavgiftsstrategi: Om du planlegger å etterlate deg eiendommer eller verdier til dine barn, kan du utforske muligheten for arveforskudd.

Konklusjon

Å være en kausjonist er en stor beslutning med mange økonomiske konsekvenser. Det krever nøye vurdering og forståelse av både ansvar og risiko. Derfor bør man alltid søke råd før man påtar seg denne oppgaven.

Veien til å bli kausjonist kan være komplisert, men riktig kunnskap og forberedelse kan gjøre prosessen mye lettere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *