Boliglån ved skillsmisse – Alt du må vite (2024)

Boliglån ved skillsmisse

Når et ekteskap tar slutt, kan fordelingen av felles boliglån skape hodebry. I følge DNB opplever mange usikkerhet rundt økonomiske konsekvenser ved skilsmisse. I denne bloggposten vil du få innsikt i hvordan boliglånet håndteres samt veiledning til de viktige avgjørelsene som skal tas.

Les videre for å oppklare eventuelle usikkerheter og ta kontroll over din økonomiske fremtid.

Nøkkelpunkter

 • Boliglån kan være utfordrende å håndtere ved skilsmisse. Begge parter må bli enige om hvem som skal beholde hjemmet eller om det skal selges.
 • Ansvaret for felles gjeld som boliglån er delt mellom partnerne. Hvis en ikke klarer å betale sin del, kan den andre måtte dekke hele gjelden.
 • Økonomisk deling er en viktig del av skilsmisseprosessen. Lønn, eiendeler og formue skal normalt deles likt mellom partene.
 • Å kjøpe ny bolig etter skilsmisse kan være en utfordring. Det er viktig å vite hvor mye man har råd til å kjøpe for før man starter søkeprosessen.

Hva skjer med boliglån ved skilsmisse?

Når et ektepar går gjennom en skilsmisse, må de bestemme hva som skal skje med boliglånet de kanskje deler.

Utfordringer med boliglån etter skilsmisse

Skilsmissen kan virkelig forandre økonomien din. En av de største utfordringene mange møter er å håndtere boliglånet og boligsituasjonen. Hvis du og din tidligere partner deler et boliglån, må dere bestemme hvem som skal beholde hjemmet eller om det skal selges.

Dette kan være en komplisert prosess, spesielt hvis det er barn involvert. Mange banker, inkludert DNB, tilbyr bistand i slike tilfeller for å hjelpe enkeltpersoner med å navigere i den økonomiske omstillingen.

Det er viktig å komme til enighet om den økonomiske fordelingen før man søker rådgivning fra banken. Uansett hva du bestemmer, vil både din kredittvurdering og din fremtidige lånemulighet bli påvirket av denne avgjørelsen.

Så ta deg tid og sørg for at du tar den beste beslutningen for din situasjon.

Ansvar for felles gjeld

I et samlivsbrudd er det viktig å forstå hvem som har ansvaret for felles gjeld som boliglån. Hovedregelen er at hver partner er ansvarlig for halvparten av den felles gjelden. Med andre ord, hvis lánet er tatt opp i begge partnernes navn, vil begge fortsatt være ansvarlige for dette etter skilsmissen.

Dersom en partner ikke er i stand til å betjene sin del av boliglånet, kan det være at den andre partneren er nødt til å dekke hele gjelden. Dette kan virke urettferdig, men slik er reglene ofte lagt opp.

Det er også mulighet for å overføre sin del av gjelden til den andre partneren gjennom en gjeldsoverføring dersom man ønsker å kvitte seg med den.

Hvordan overgangen fra en til to økonomi fungerer?

Overgangen fra en felles til to separate økonomier ved skilsmisse kan være utfordrende, men det er nødvendig å håndtere både deling av eiendeler og betaling av felles gjeld. Dette er oftest en kompleks prosess som krever nøye planlegging.

Det er viktig å sikre en rettferdig fordeling av verdier, og dette inkluderer refinansiering av felles boliglån. Flere faktorer som inntekt, eiendeler og gjeld spiller en rolle i denne prosessen.

Rådgivning med en finansiell rådgiver kan være nyttig for å navigere gjennom denne overgangen.

Deling av økonomi ved skilsmisse

Økonomisk deling er en viktig del av skilsmisseprosessen. Her er noen punkter til å vurdere:

 • Begynn med å få en klar forståelse av hvem som eier hva i ekteskapet. Legg merke til punkt 6 i våre viktige fakta: Enkeltpersoner bør avgjøre hvem som eier hva før de tar beslutninger om skilsmisse.
 • Lønn, eiendeler og formue skal normalt deles likt mellom partene ved skilsmisse.
 • Boliglånet er et kritisk punkt. Husk faktum nummer 5: DNB er villige til å hjelpe enkeltpersoner med å beholde felles bolig dersom det er barn involvert.
 • Andre lån kan også være relevant, inkludert hyttelån, billån og båtlån.
 • Avhengig av samlivsform kan det være forskjellige regler for hvordan verdier skal fordeles. Ektefeller har ofte felleseie, mens samboere har særeie.
 • Hvis dere har barn sammen, vil barnebidrag og barnefordeling bli vurdert i økonomisk deling ved skilsmisse.
 • Engasjer en advokat eller økonomisk rådgiver for å sikre at alle aspekter av den økonomiske delingen blir tatt hensyn til. Punkt 3 fra de viktige fakta påpeker at det er nødvendig med enighet om den økonomiske deling før man søker økonomisk rådgivning.
 • Avslutningsvis, husk at det trengs en formell skilsmisseavtale før DNB kan bistå med nye lån og økonomisk rådgivning.

Betaling av gjeld og lån ved skilsmisse

Separasjon og skilsmisse fører ofte til økonomiske spørsmål, spesielt rundt betaling av felles gjeld og boliglån. Her er noen trinn for å håndtere denne situasjonen:

 1. Fastsett total beløp av boliglånet: Få en nøyaktig sum av det utestående lånet ved å kontakte banken eller finansinstitusjonen deres.
 2. Identifiser hver partners ansvar: Hver person må ta ansvar for å betale sin del av gjelden (som nevnt i [IMPORTANT FACTS]). Denne fordelingen kan være basert på eierandelene, lønn, eller annen overenskomst mellom partene.
 3. Vurder refinansiering: Dersom begge partnerne ønsker å beholde boligen etter skilsmissen, kan de vurdere å refinansiere lånet for å gjøre det mer overkommelig.
 4. Overvei salg av felles eiendom: Salg av boligen kan være en løsning hvis ingen av partnerne kan betale hele lånet alene. Gjelden må betales først, og eventuelt overskudd vil bli delt mellom partnerne.
 5. Søk juridisk rådgiving: Rådgivning fra en advokat eller finansrådgiver kan hjelpe med å navigere i kompleksiteten rundt økonomisk deling etter skilsmisse.
 6. Konsulter med familievernkontor om barnebidrag: Hvis det er barn involvert, vil barnebidrag bli tatt into betraktning når man fastsetter evnen til å betale gjeld og lån.
 7. Vurder en gjeldsordning: Hvis en partner ikke kan betale sin del av gjelden, kan den andre parten vurdere å søke om gjeldsordning.
 8. Husk på vilkårene i samboeravtalen eller ekteskapskontrakten: Disse dokumentene kan inneholde viktig informasjon om hvordan boliglån og annen felles gjeld skal håndteres i tilfelle samlivsbrudd.

Hvordan beholde boligen etter skilsmisse?

Det er flere faktorer som spiller inn når man skal bestemme hvem som skal beholde boligen etter skilsmisse. Det kan være utfordrende å selge boligen ved et samlivsbrudd, spesielt hvis det er ulik egenkapital involvert.

For å forstå hvordan fordelingen av boligen skjer, er det nødvendig å kjenne til eierforhold og verdivurdering. Det kan være lurt å søke råd fra en finansrådgiver eller en advokat for å sikre en rettferdig fordeling.

Salg av bolig ved samlivsbrudd og skilsmisse

Å selge et hjem etter et samlivsbrudd eller en skilsmisse kan være en vanskelig prosess. Dette er på grunn av de følelsesmessige og økonomiske hensynene som er involvert. Begge parter må bli enige om verdien av eiendommen og hvordan inntektene fra salget skal fordeles.

Hvis det ikke er mulig å komme til enighet, kan det være nødvendig med rettslig innblanding. Noen ganger kan den ene parten kjøpe den andre ut av deres andel i boligen, noe som kan bidra til å redusere konflikt og gjøre overgangen til et liv utenfor ekteskapet litt enklere.

En verdivurdering av eiendommen vil bli nødvendig for å bestemme markedsprisen. Hvis det er barn involvert, kan institusjoner som DNB være villige til å hjelpe individer med å beholde fellesboligen for å minimere forstyrrelser i barnas liv.

Fordeling av bolig ved samlivsbrudd – ulik egenkapital

Fordelingen av bolig ved et samlivsbrudd kan være en utfordring, spesielt når partene har ulik egenkapital. Først, er det viktig å fastslå hvem som formelt eier boligen. Hvis begge parter står som hjemmelshavere, vil boligen normalt fordeles likt mellom dem, selv om en av partene kanskje har bidratt mer med egenkapital ved kjøpet.

Imidlertid kan det hende at den parten som har investert mer i boligen, kan kreve en større del av salgssummen, noe som skal fastsettes gjennom en bindende avtale. Dersom bare en av partene er hjemmelshaver, spiller det mindre rolle hvem som har betalt hva.

Lovgivingen sikrer at den parten som står som eier på skjøtet også beholder boligen ved et eventuelt samlivsbrudd. Det er derfor essensielt å registrere eierforholdet klart og tydelig fra starten for å unngå potensielle konflikter i fremtiden.

Hvordan kjøpe ny bolig etter skilsmisse?

Etter en skilsmisse kan det å kjøpe ny bolig være en stor utfordring. Du må først vurdere hvor mye du har råd til å kjøpe for, noe som kan være komplisert da din tidligere økonomi nå er delt i to.

Det er også viktig å forstå prosessen med å kjøpe før du selger, spesielt hvis du fortsatt eier en felles bolig med eks-partneren din. For å sikre en smidig overgang, kan rådgiving eller støtte fra en finansiell ekspert være nyttig.

Hvor mye kan du kjøpe for?

Å finne ut hvor mye du kan kjøpe for er et viktig skritt etter en skilsmisse. Dette avhenger av flere faktorer, som din nåværende inntekt, eventuell gjeld, og hvor mye egenkapital du har etter å ha delt boligen med din eks-partner.

Eksperter som Hanna Folkvord hos DNB Eiendom kan bistå i prosessen. De hjelper med å analysere din økonomi og gir deg en klar forståelse av ditt mulige lånebeløp.

Det er verdt å nevne at det finnes unntak fra strenge boliglånsregler for skilte personer med barn. DNB viser villighet til å bistå enkeltpersoner i å beholde sitt felles hjem hvis det er barn involvert.

Dette gir en ekstra sikkerhet mot økonomisk usikkerhet og muliggjør kjøp av bolig på et nivå som ellers kanskje ikke ville vært mulig.

Prosessen med å kjøpe før du selger

Å kjøpe en ny bolig før du har solgt den gamle kan virke utfordrende. Men noen trinn kan hjelpe deg med å administrere denne prosessen på best mulig måte.

 1. Start med en verdivurdering av din nåværende bolig: DNB Eiendom gir ekspertråd om eiendomsverdiene til skilsmissepartnere.
 2. Se på økonomien din: Hvis du ønsker å beholde det felles hjemmet etter skilsmissen, må du kanskje søke om et nytt lån alene og kjøpe ut den andre partens eierandel.
 3. Sjekk betalingsevnen din: Banken vurderer betjeningsevnen, betalingsviljen og sikkerheten til personen som ønsker å beholde hjemmet.
 4. Avklar med tidligere partner: Ved salg av det felles hjemmet og begge søker nye lån, krever banken bekreftelse fra eks’en vedrørende delingen av eventuell fortjeneste ved salget.
 5. Forbered nødvendige dokumenter: Dette inkluderer en signert økonomisk avtale, nylig verdivurdering, bekreftelse på inntekt og eiendeler, samt et budsjett som viser dine fremtidige økonomiske planer.

Hvordan sørge for økonomisk sikkerhet etter skilsmisse?

For å sikre økonomisk stabilitet etter skilsmisse, er det viktig å søke rådgiving og støtte. Dette kan inkludere å arbeide med en finansiell rådgiver eller å bruke ressurser som er tilgjengelige gjennom banken.

Det kan også være lurt å revurdere livsstil og utgifter for å tilpasse seg en ny økonomisk virkelighet.

Rådgivning og støtte tilgjengelig

Det finnes en rekke ressurser og støtte tilgjengelig for de som går gjennom en skilsmisse. Disse inkluderer:

 • Finansiell rådgivning: DNB kan hjelpe med å analysere parets økonomi for å se om de kan klare seg økonomisk alene etter skilsmissen.
 • Juridisk rådgivning: En skilsmisseadvokat kan gi råd om lovgiving rundt boliglån, eierforhold og eierandeler.
 • Familievernkontor: Dette er en gratis tjeneste hvor man kan få hjelp med mekling og foreldresamarbeid.
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: De gir informasjon og veiledning om barnefordeling etter skilsmisse.
 • Ekspertråd fra eiendomsmeglere: De kan gi verdifull innsikt i boligmarkedet, verdivurdering av felles bolig og prosessen med salg av bolig.

Ofte stilte spørsmål om boliglån ved skilsmisse

Dette avsnittet tar for seg de mest vanlige spørsmålene rundt boliglån ved skilsmisse, som hvem som har ansvar for felles gjeld og hvordan man kan unngå å stå som medlåntaker.

Klarhet i disse spørsmålene kan gi en tryggere fremtid. Les mer for å finne ut mer.

Er du ansvarlig for din ektefelles gjeld?

Både du og din ektefelle er ansvarlige for gjelden hvis dere begge har signert som medlåntakere på et lån. Det betyr at ansvaret for gjelden vedvarer også etter en skilsmisse.

Dersom bare den ene parten har signert for lånet, er denne personen alene ansvarlig for tilbakebetalingen. I tilfeller hvor en part ønsker å beholde det felles hjemmet etter skilsmissen, kan det være nødvendig å kjøpe ut den andre parten og overta boliglånet.

Banken vil deretter vurdere den enkeltes evne til å håndtere lånet og vilje til å betale før de godkjenner overføringen av boliglånet.

Hvordan skilles gjeld ved skilsmisse?

Under en skilsmisse, blir gjelden delt på samme måte som formuen. Hvis begge partene har delt ansvar for gjelden, forblir de begge ansvarlige etter skilsmissen. Dette betyr at dersom en part slutter å betale sin del av gjelden, kan kreditorer søke betaling fra den andre parten.

I noen tilfeller vil en finansrådgiver kunne hjelpe med å restrukturere lånene, slik at hver part tar ansvar for sin egen del. Det er viktig å ta kontakt med banken så tidlig som mulig i skilsmisseprosessen for å diskutere hvordan gjeld skal deles og håndteres videre.

For eksempel, DNB krever en formell skilsmisseavtale før de bistår med nye lån og gir økonomiske råd i den nye situasjonen.

Kan du trekke deg som medlåner ved skilsmisse?

Å trekke seg som medlåner ved skilsmisse er mulig, men avhenger av flere faktorer. Først og fremst må begge parter være enige om denne avgjørelsen. Dernest vil bankens vilkår og krav til egenkapital eller inntekt være avgjørende for om du kan fjerne deg som medlåner.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å refinansiere eksisterende lån eller søke om et nytt for å realisere dette. Under skilsmisseprosessen er det viktig å ha en dialog med banken for å klarlegge mulighetene og konsekvensene av å trekke seg som medlåner.

Konklusjon

Skilsmisse kan skape store økonomiske utfordringer, spesielt når det gjelder felles boliglån. Det er kritisk å forstå prosessen, ta informerte beslutninger og søke profesjonell hjelp når det trengs.

Husk at hver situasjon er unik, og det er viktig å få råd og veiledning tilpasset din spesielle omstendighet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *