Boliglån til sekundærbolig – Alt du må vite

Boliglån til sekundærbolig

Ønsker du å utvide dine eiendomsinvesteringer med en sekundærbolig, men er usikker på hvordan du skal finansiere det? Med egnede lånemuligheter kan du kjøpe ekstra bolig uten store økonomiske belastninger.

I denne artikkelen skisserer vi alt du trenger å vite om boliglån til sekundærbolig – fra kvalifiseringskrav til skatteregler. Ta steget mot din nye investering i dag!

Nøkkelpunkter

 • Du kan kjøpe en sekundærbolig med boliglån hvis du oppfyller bankens krav.
 • Skatt på utleie av sekundærbolig og ved salg må du ta hensyn til.
 • Med riktig planlegging kan kjøp av sekundærbolig være en god investering.
 • Husk å vurdere alle ekstra kostnader som kommer med eierskap av en sekundærbolig.

Hva er en sekundærbolig?

En sekundærbolig er en bolig som eies utover den man selv bor i. Denne boligen er et tillegg til hovedboligen og kan brukes for ulike formål. Med andre ord, det er en skattemessig betegnelse på boliger eid av privatpersoner som ikke kan karakteriseres som primærbolig eller fritidseiendom.

Man kan kun ha en primærbolig, men kan ha flere sekundærboliger. Fritidsboliger som hytter regnes ikke som sekundærboliger. Valget av sekundærbolig kan variere alt etter behov, fra investeringsboliger og utleieboliger til pendlerboliger og feriehjem.

Ezempelvis, du kan kjøpe en sekundærbolig som en investering for å leie ut og tjene på utleieinntektene.

Hvordan få boliglån til sekundærbolig

Først og fremst, for å få boliglån til en sekundærbolig, må man oppfylle visse krav satt av banker. Disse inkluderer en viss inntekt, en god kredittscore og ofte kreves det også egenkapital.

Betjeningsevne og belåningsgrad er viktige faktorer som vurderes av banken når du søker om et boliglån. En solid betjeningsevne viser at du har finansiell stabilitet til å håndtere lånets renter og avdrag.

Belåningsgraden, derimot, bestemmer hvor mye av boligens verdi som kan finansieres gjennom lånet. Det er viktig å teste din låneevne før du søker om lån, så du er sikker på at du kan betjene det.

Krav for lån

Å søke om lån til sekundærbolig krever at du oppfyller visse krav satt av banken.

 1. Du må ha en god kredittscore. Bankene vil sjekke kredittverdigheten din før de gir deg et lånetilbud.
 2. Tilstrekkelig inntekt er også nødvendig. Du må bevise at du kan betjene lånet, selv ved en eventuell renteøkning i fremtiden.
 3. Det stilles krav om egenkapital. Før i tiden var det krav om 40% egenkapital for sekundærbolig, men nå er dette endret til det samme som for hovedbolig, nemlig 15%.
 4. Totalgjeld inkludert leieinntekter kan ikke overstige fem ganger den brutto årlige inntekten din.
 5. Din evne til å betale tilbake lånet vurderes også av banken gjennom belåningsgrad og din generelle økonomiske situasjon.

Betjeningsevne og belåningsgrad

Betjeningsevne viser til din evne til å håndtere et lån og betale tilbake det innenfor avtalt tid. Bankene vurderer dette nøye før de godkjenner boliglånet ditt. Inntekten din, utgiftene dine, kredittscoren din og annen gjeld du måtte ha, vil bli tatt i betraktning.

Det er viktig å være realistisk om din økonomiske situasjon og ikke låne mer enn det du kan betjene.

Belåningsgrad refererer til størrelsen på lånet i forhold til verdien av boligen. I Norge er belåningsgraden vanligvis begrenset til maksimalt 85 prosent av boligens markedsverdi.

For sekundærboliger i Oslo er dette tallet begrenset til 60 prosent. Hvis lånet overstiger 60 prosent av boligens markedsverdi, kreves det årlig nedbetaling på minst 2,5 prosent av lånebeløpet.

Husk at leieinntekter fra din sekundærbolig kan brukes til å betale ned lånet og dekke kostnader som dokumentavgift. Så selv om betjeningsevne og belåningsgrad kan virke komplisert, kan en god forståelse av disse begrepene bidra til å gjøre ditt kjøp av sekundærbolig mer lønnsomt og mindre stressende.

Skatten på sekundærbolig

Å eie en sekundærbolig innebærer også skatteregler man må være klar over. Disse omhandler blant annet skatt på utleie av sekundærbolig, hvor skatten beregnes av utleieinntektene.

Videre er det viktig å være oppmerksom på skatten ved salg av sekundærbolig, som kan innebære skatteplikt på eventuell gevinst.

Skatt på utleie av sekundærbolig

Leieinntekter fra utleie av sekundærbolig er skattepliktige. Du må betale skatt på 22% av netto leieinntekt, det vil si leieinntekter minus fradrag for kostnader. Fradragsberettigede kostnader inkluderer verdifastsettelse, vedlikeholds- og reparasjonskostnader, forsikringer og eiendomsskatt.

Hvis du leier ut mindre enn halvparten av boligen du bor i, er leieinntektene skattefrie. Hvis du leier ut mer enn halvparten, men mindre enn hele boligen, er inntektene skattefrie opptil 20 000 kr per år.

Skatteregler for utleie av sekundærbolig kan være komplekse, så det er viktig å søke profesjonell rådgivning for å sikre at du overholder reglene.

Skatt ved salg av sekundærbolig

Skatt ved salg av sekundærbolig krever nøye beregning og forståelse. Hvis du selger sekundærboligen din med profitt, må du betale skatt på gevinsten. Dette er vanligvis 22 prosent av gevinsten, etter fradrag for kostnader ved salget.

Gevinsten blir beregnet som forskjellen mellom det du solgte boligen for (utgangsverdi) og det du kjøpte den for (inngangsverdi), pluss eventuelle investeringer i oppgraderinger eller forbedringer.

Det er viktig å holde orden på alle utgifter, slik at du kan dokumentere dem til Skatteetaten. En mulig unntak fra regelen om skatt ved salg er hvis du har bodd i boligen selv i minst ett av de siste to årene før salget.

I så fall er gevinsten skattefri.

Fordeler med å kjøpe sekundærbolig til utleie

Å kjøpe en sekundærbolig for utleie kan by på mange fordeler. Først og fremst gir det en mulighet for konstant inntektsstrøm gjennom leieinntektene. Dette kan bidra til å betale ned på boliglån, dekke vedlikeholdskostnader og til og med gi et overskudd som kan spares eller brukes til andre formål.

En annen fordel er potensialet for verdiøkning over tid. Boligmarkedet har vist en sterk vekst over flere år, og en sekundærbolig kan derfor være en god investering. Ved et eventuelt salg kan fortjenesten bli betydelig.

Til slutt gir en utleiebolig også skattefordeler. Utleie av sekundærbolig anses som skattepliktig kapitalinntekt, men det er muligheter for fradrag av kostnader knyttet til utleien.

Dette inkluderer municipal avgifter, forsikring, eiendomsskatt og vedlikeholdskostnader. Hvis eiendommen inneholder flere enn fire utleieenheter, anses den som næringseiendom og beskattes som næringsinntekt.

Hvordan kjøpe sekundærbolig med sikkerhet i primærbolig

Å kjøpe en sekundærbolig med sikkerhet i primærbolig kan være en lønnsom investering hvis det gjøres riktig. Her er noen trinn du kan følge:

 1. Først må du vurdere din økonomiske situasjon og se om du har tilstrekkelig egenkapital i din primærbolig.
 2. Du bør også sjekke kredittscoren din, da den spiller en viktig rolle i lånesøknaden.
 3. Gå til banken din og be om et lånetilbud for å kjøpe en sekundærbolig med sikkerhet i primærboligen.
 4. Banken vil vurdere verdien av hovedboligen din og eventuell eksisterende gjeld før de bestemmer seg for å godta eller avslå søknaden din.
 5. Løpende inntekter, som leieinntekter, kan betraktes som del av årsinntekt ved fastsettelse av låneberettigelse.
 6. Pass på at total gjeld ikke overstiger fem ganger inntekten din, dette er en regel satt av myndighetene for å begrense risikoen for overbelåning.
 7. Husk at banken tar høyde for en fremtidig renteøkning når de vurderer lånesøknaden din.
 8. Når du får godkjent lånet, kan du begynne prosessen med å finne passende eiendommer innen budsjettet ditt.
 9. Be om verdivurdering før kjøp for å sikre at eiendommen er priset riktig og at du ikke betaler overpris.
 10. Vær klar over at å eie en sekundærbolig medfører ekstra kostnader, som forsikring, vedlikehold og kommunale avgifter.

Ekstra kostnader ved kjøp av sekundærbolig

Å kjøpe en sekundærbolig medfører en rekke ekstra kostnader. Disse går ut over selve kjøpesummen og lånet, og kan være betydelige:

 1. Dokumentavgift: Dette er en statlig avgift som utgjør 2,5 prosent av boligens verdi.
 2. Meglerkostnader: Det innbærer gebyrer til eiendomsmegler eller advokat for å håndtere salget.
 3. Takstmann: En takstmann vil vurdere boligens tilstand og verdiansette den.
 4. Forsikring: Sekundærboligen skal også forsikres. Prisen på forsikringen varierer avhengig av boligens verdi og beliggenhet.
 5. Vedlikehold og reparasjoner: Alle hus krever vedlikehold og eventuelle reparasjoner, noe som kan bli dyrt over tid.
 6. Eiendomsskatt: Noen kommuner krever eiendomsskatt for sekundærboliger.
 7. Kommunale avgifter: Vanligvis inkluderer dette vann- og avløpsgebyr samt renovasjon.
 8. Eventuell fellesgjeld: Dersom du kjøper en leilighet i et borettslag eller sameie, kan det følge med fellesgjeld.

Viktige punkter å huske ved kjøp av sekundærbolig

Når du vurderer å kjøpe en sekundærbolig, er det viktig å gjøre grundig research på eiendomsmarkedet. Du bør også teste din låneevne for å sikre at du kan håndtere eventuelle renteøkninger.

Gjør grundig research

Å investere i en sekundærbolig er et betydelig økonomisk skritt. Derfor bør alle potensielle kjøpere legge ned tid og anstrengelse i grundig research før de tar beslutningen.

Undersøk boligmarkedet nøye for å identifisere de mest lønnsomme områdene for investering. Undersøk også alle de tilgjengelige lånetilbudene fra forskjellige banker, sammenlign rentesatser og betingelser.

Få en fullstendig forståelse av dine økonomiske forpliktelser, inkludert potensiell risiko for renteøkning og vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Benytt deg av tjenester som utleiemeleggere eller samarbeidspartnere som kan gi råd og støtte i prosessen.

Ikke nøl med å konsultere med eksperter, da dette kan spare deg fra økonomisk tap på lang sikt.

Test din låneevne

Å teste din låneevne er et viktig skritt i prosessen med å kjøpe en sekundærbolig. Dette gir deg en indikasjon på hvor mye du kan låne basert på din inntekt, gjeld og andre økonomiske faktorer.

Bankene vil typisk vurdere din evne til å betjene lånet i en situasjon hvor renten øker. For det meste, setter bankene en grense på at det totale lånebeløpet for både primær- og sekundærbolig ikke kan overstige fem ganger bruttoinntekten din, inkludert leieinntekter.

Dessuten setter låneevnetesten en grense på at lånebeløpet kun kan utgjøre opp til 85% av markedsverdien for sekundærboliger generelt. Men i Oslo er denne grensen satt til 60%.

Om du tar opp lån som overstiger 60% av boligens markedsverdi, kreves det årlig nedbetaling på minst 2,5% av lånebeløpet. Det er derfor viktig å ha klart for seg hva du har råd til å låne før du går inn i boligkjøpsprosessen.

Konklusjon

Å kjøpe en sekundærbolig blir enklere med riktig boliglån. Boliglån til sekundærbolig tilbyr muligheten for ekstra inntekt gjennom utleie, eller et sted for avslapning og rekreasjon.

Det er imidlertid viktig å forstå de økonomiske forpliktelsene og skatteimplikasjonene før du tar dette trinnet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *