Betalingsutsettelse på boliglån

Betalingsutsettelse på boliglån

Står du overfor økonomiske utfordringer og lurer på om betalingsutsettelse på boliglån kan være løsningen? Visste du at en slik utsettelse, også kalt avdragsfrihet, lar deg betale kun renter og gebyrer uten å røre hovedbeløpet på lånet? Denne artikkelen vil guide deg gjennom prosessen for å søke om betalingsutsettelse, inkludert fordeler, ulemper, og hva som skjer dersom du velger denne løsningen.

La oss dykke inn i hvordan man kan navigere denne potensielle redningsplanken for din økonomi.

Nøkkelpunkter

 • Betalingsutsettelse lar deg utsette å betale avdraget på boliglånet ditt for en bestemt periode. Du betaler kun renter og gebyrer i denne perioden.
 • Betalingsutsettelse kan være en løsning når du står overfor midlertidige økonomiske utfordringer. Men husk at totalkostnaden for lånet vil øke.
 • Det koster 500 kr per lån for å få godkjent en søknad om betalingsutsettelse. Dette gebyret legges til den neste lånebetalingen din.
 • Hvis du søker om betalingsutsettelse, må banken vurdere din økonomi. Faktorer som skatteinntekt, belåning, gjeldsgrad og betalingshistorikk blir vurdert.
 • Å hoppe over en betaling på boliglånet ditt kan ha alvorlige konsekvenser. Unngå dette for å sikre din økonomiske stabilitet.

Hva er betalingsutsettelse på boliglån?

Betalingsutsettelse på boliglån, også kjent som avdragsfrihet, er en ordning der du kan utsette å betale avdraget på lånet ditt for en bestemt periode. Du betaler kun renter og gebyrer i denne perioden.

Det gir et pusterom for folk i midlertidige økonomiske utfordringer, slik at de kan fokusere på å stabilisere økonomien uten å bekymre seg for store månedlige boliglånsbetalinger.

Slike utsettelser er noe mange banker tilbyr kunder under bestemte omstendigheter. Total kostnad for lånet vil øke ettersom du ikke gjør noen nedbetalinger på hovedstolen under den avdragsfrie perioden.

Du kan behandle dette som en buffer i uforutsette situasjoner, men det er viktig å være klar over at denne løsningen kun er midlertidig.

Fordeler og ulemper ved betalingsutsettelse

Betalingsutsettelse på boliglån kan være en løsning for midlertidige økonomiske utfordringer, men det er viktig å være oppmerksom på både de potensielle finansielle fordelene og risikoene.

Finansielle fordeler

En av de største økonomiske fordelene ved betalingsutsettelse på boliglån er muligheten til å frigjøre likviditet. Dette kan være spesielt viktig i perioder med uforutsette hendelser eller midlertidige økonomiske utfordringer.

Med avdragsfrihet på boliglån, får du økonomisk pusterom og mer rom i budsjettet ditt til å håndtere andre presserende utgifter.

Betalingsutsettelse kan også gi fordeler for dem som ønsker å investere pengene sine. Ved å utsette avdrag på boliglånet ditt, kan du bruke pengene som ellers ville ha gått til nedbetaling av lån på investeringsmuligheter med potensiell høy avkastning.

Dette kan være en strategi for å optimalisere din økonomiske situasjon på lang sikt.

Potensielle risikoer

Å benytte seg av betalingsutsettelse på boliglån kan ha visse risikoer. Den mest merkbare risikoen er at boliglånet vil øke i kostnad under den avdragsfrie perioden. Dette skjer fordi renter fortsatt påløper selv om avdragene utsettes, og disse ekstra rentekostnadene legges til lånebeløpet.

Det betyr at du vil ende opp med et høyere lånebeløp enn det du opprinnelig hadde.

I tillegg, når avdragsfrihetsperioden er over, må du begynne å betale av på det utestående lånebeløpet igjen. Ved å utsette betalingene øker du nedbetalingstiden på lånet, noe som potensielt kan føre til høyere total kostnad på lånet.

Det er også verdt å merke seg at det påløper en avgift på 500 kr per lån for godkjente søknader om avdragsfri periode, noe som øker de samlede kostnadene knyttet til avdragsfrihet.

Hvem kan få betalingsutsettelse?

Muligheten for betalingsutsettelse er ikke begrenset til en bestemt gruppe mennesker. Personer som kan vurdere å søke om avdragsfrihet inkluderer de med midlertidige økonomiske utfordringer, som for eksempel de som er permitterte, arbeidsledige, eller står overfor et samlivsbrudd.

Studentene i høyere utdanning og de som planlegger et karriereskifte kan også dra nytte av dette.

Banken gjør en individuell gjennomgang av hver låntakers økonomiske situasjon før en avgjørelse blir tatt. Faktorer som skatteinntekt, belåning, gjeldsgrad og betalingshistorikk blir grundig vurdert.

For boliglån innenfor 60% av eiendomsverdien, kan en avdragsfri periode tilbys. For boliglån over 60% av eiendomsverdien eller med fastrente, blir avdragsfrihet vurdert basert på låntakers økonomi.

For å søke om betalingsutsettelse må låntaker gi banken tillatelse til å få tilgang til lønns- og skatteinformasjonen deres fra Altinn. Søknadsprosessen er enkel og innebærer utfylling av et skjema på nettet.

Hvis søknaden blir godkjent vil låntaker motta en SMS for å signere tilbudet om utsettelse ved hjelp av BankID.

Hvordan fungerer betalingsutsettelse?

Betalingsutsettelse gir deg mulighet til å midlertidig stoppe avdrag på boliglånet ditt under visse betingelser, noe som muliggjør økonomisk fleksibilitet i utfordrende perioder.

For å lære mer om hvordan dette fungerer, hvilke kriterier du må oppfylle og prosessen for å søke om betalingsutsettelse, les videre.

Prosessen for å søke om betalingsutsettelse

Å søke om betalingsutsettelse på boliglån i Nordea er en enkel prosess som krever noen få trinn.

 1. Først går du til nettbanken eller mobilbank – appen og velger alternativet for å søke om betalingsutsettelse.
 2. Da må du fylle ut og sende inn en søknad online.
 3. I denne søknaden vil du gi banken samtykke til å få tilgang til dine lønns – og skatteopplysninger fra Altinn.
 4. Når banken har mottatt din godkjennelse, vurderer de søknaden din basert på faktorer som din nåværende økonomiske situasjon, belåning, betalingshistorikk og evne til å betale lånet i fremtiden.
 5. Hvis søknaden blir godkjent av banken, vil du motta en SMS der det står at du skal signere avtaledokumentene med BankID.
 6. Et endringsgebyr på 500 kr per lån belastes for godkjente søknader om betalingsutsettelse.
 7. Dette gebyret legges til den neste termininnbetalingen din etter at avdragsfrihetsperioden starter.

Eksempler på hvordan betalingsutsettelse fungerer

Betalingsutsettelse fungerer ved at låntaker kan ta en pause fra å betale ned på selve lånet, men fortsetter å betale renter og gebyrer. La oss ta et eksempel for å illustrere dette: Hvis en person har et boliglån på 2 millioner kroner, og banken gir samtykke til en avdragsfri periode på ett år, vil denne personen kun betale renter og gebyrer i den perioden.

Dette kan gi penger til overs som kan brukes på andre utgifter eller investeringer i denne perioden.

I et annet eksempel kan en person som står overfor midlertidige økonomiske utfordringer, kanskje på grunn av arbeidsledighet eller sykdom, søke om betalingsutsettelse. Hvis søknaden blir godkjent, vil denne personen signere avtalen om betalingsutsettelse med BankID via en SMS som banken sender.

Dette gir et midlertidig pusterom fra nedbetaling av lån, men renter og gebyrer fortsetter å påløpe.

Kostnader forbundet med betalingsutsettelse

Det er viktig å være klar over at betalingsutsettelse ikke er gratis. Det påløper en avgift på 500 kr per lån for godkjente søknader om avdragsfri periode, som legges til neste lånebetaling.

Dette endringsgebyret er en del av de totale kostnadene forbundet med betalingsutsettelse.

I tillegg til gebyret, vil renter fortsatt påløpe under betalingsfri perioden. Selv om du ikke betaler ned på lånet under en avdragsfri periode, løper rentene og legges til lånebeløpet.

Dette kan føre til økt total kostnad på lånet over tid, spesielt hvis betalingsutsettelsen strekker seg over lengre perioder.

Hva skjer hvis du hopper over en betaling?

Å hoppe over en betaling på boliglånet ditt kan ha alvorlige konsekvenser. Først vil du motta en purring fra banken om å betale det utestående beløpet. Hvis betalingen fortsatt ikke blir gjort, har banken rett til å sende saken videre til et inkassoselskap.

Dette selskapet vil deretter kreve inn den utestående gjelden på vegne av banken.

Hvis du fortsatt unnlater å betale etter å ha mottatt krav fra inkassoselskapet, kan saken ende hos namsmannen. Namsmannen har myndighet til å tvangsinndrive gjelden ved å legge utlegg i dine eiendeler eller inntekt.

Hvis dette heller ikke resulterer i innbetaling, kan det bli aktuelt med en betalingsanmerkning. En slik anmerkning vil negativt påvirke kredittscoren din og kan gjøre det svært vanskelig å få lån i fremtiden.

Unngå derfor å hoppe over en betaling for å sikre din økonomiske stabilitet.

Hvordan kan betalingsutsettelse påvirke din økonomiske situasjon?

Betalingsutsettelse kan ha både positive og negative effekter på din økonomiske situasjon. Positivt, det gir deg et midlertidig pusterom ved å redusere dine månedlige utgifter.

Dette kan være spesielt nyttig i perioder med uforutsette utgifter eller midlertidig inntektstap, for eksempel ved sykdom, foreldrepermisjon, arbeidsledighet eller karriereskifte.

Dessuten gir det deg mulighet til å frigjøre likviditet som kan benyttes til investeringer med høyere avkastning.

På den andre siden, betalingsutsettelse øker de totale kostnadene for lånet ditt over tid. Dette skyldes at du kun betaler renter og gebyrer under den avdragsfrie perioden, uten å redusere lånebeløpet.

Dette kan resultere i en lengre nedbetalingstid og større total kostnad på lånet. Dessuten kan gjentatte betalingsutsettelser påvirke din kredittverdighet negativt, noe som kan gjøre det vanskeligere å ta opp nye lån i fremtiden.

Derfor er det viktig å nøye vurdere de økonomiske konsekvensene før du søker om betalingsutsettelse på boliglånet ditt.

Konklusjon

Å søke om betalingsutsettelse på boliglån kan være en løsning ved midlertidige økonomiske utfordringer. Det gir et pusterom, men man må huske at det vil påløpe ekstra kostnader.

Det er viktig å vurdere alle fordeler og ulemper nøye før man tar en beslutning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *